Geldproblemen / schulden

U kunt zelf veel doen om schulden op te lossen of te voorkomen. Maar soms lukt het niet meer om zelf uit de schulden te komen. U kunt dan schuldhulpverlening krijgen. Lees hier over het aflossen van schulden en over de hulp die u kunt krijgen.

U heeft zich wellicht aangemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst omdat u (mogelijk) gedupeerd bent door de wijze waarop de terugvordering van de kinderopvangtoeslag heeft plaatsgevonden. En wellicht ervaart u hierdoor ook andere gevolgen.

 

In dat geval kunt u zich melden bij de gemeente Bergen op Zoom voor brede ondersteuning op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. De gemeente heeft hiervoor een speciale procesregissuer aangesteld.

 

Het doel van deze brede ondersteuning is hulp bieden bij het faciliteren van een nieuwe start. Voor elke (mogelijk) gedupeerde ouder kan de invulling daarvan anders zijn en vormt een met de ouder overeengekomen plan van aanpak de basis. Brede ondersteuning is vrijblijvend en kan op ieder moment worden aangevraagd of stopgezet door de ouder.

 

Ouders die in het buitenland wonen en zich hebben gemeld, hebben ook recht op brede ondersteuning indien ze gedupeerd zijn. Deze ondersteuning wordt geboden door het Ondersteuningsteam Buitenland (OTB).

 

Kindregeling formeel van kracht

Met de inwerkingtreding van de Wet herstel toeslagen is ook de kindregeling geformaliseerd en de uitvoering daarvan gestart. Dit houdt in dat kinderen van gedupeerde ouders de komende maanden een financiële tegemoetkoming gaan krijgen van de Belastingdienst (ambtshalve en naar leeftijd). Kinderen hoeven zich niet bij de Belastingdienst aan te melden om de tegemoetkoming te krijgen. De meeste kinderen zijn al bekend bij de Belastingdienst en krijgen hier vanzelf bericht over. Kinderen van gedupeerde ouders hebben ook recht op brede ondersteuning door de gemeente. Omdat de kindregeling ambtshalve wordt uitgekeerd, ontvangen gemeenten geen gegevens van kinderen. Als kinderen of jongeren die onder de kindregeling vallen brede ondersteuning van de gemeente willen, dan moeten ze zichzelf melden. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen ook zelfstandig brede ondersteuning bij de gemeente aanvragen. Dat hoeft niet per se via het plan van aanpak van de ouder te lopen, maar kan ook via een eigen plan van aanpak. Kinderen en jongeren komen niet in aanmerking voor een schuldenaanpak. De gemeente biedt ondersteuning op grond van reguliere wet- en regelgeving. Zo vindt na een hulpvraag voor schuldhulpverlening binnen 4 weken een gesprek plaats op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Het uitgangspunt bij de brede ondersteuning is het geven van een steun in de rug en, waar dat nodig is, het leven weer op de rit krijgen. Ook het gezin van een kind of jongvolwassene dat onder de regeling valt, komt in aanmerking voor brede ondersteuning.

Ondersteuningsteam Buitenland

E-mailadres
info@hetotb.nl
Telefoonnummer
020 - 8013430

Gemeente Bergen op Zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Postadres
Jacob Obrechtlaan 4
Postbus 35
4611AR Bergen op Zoom
Website
www.bergenopzoom.nl/contact
Telefoonnummer
14 0164 - 14 01 64

Misschien kunt u individuele inkomenstoeslag krijgen. Dat is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld aan een nieuwe wasmachine of spullen voor uw kinderen. Of u gebruikt de individuele inkomenstoeslag voor het betalen van rekeningen, zoals de huur.

U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag.

Kijk voor meer informatie op de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl). Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Inwonersondersteuning Bergen op Zoom kan u helpen.

WijZijn - Grip op geldzaken

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl/wat-we-doen/geldzaken-regelgeving
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 299 491

ISD Brabantse Wal - Armoedebeleid

U kunt 's ochtends tussen 9.00 uur en 13.00 uur bij ons terecht. 
U kunt ons bellen op maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. En op vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Website
Description is missing
Telefoonnummer
14 - 0164
Telefoonnummer
0031 - 0164277000

Bij de Deelboz Doorgeefwinkel kunt u voor bijna niets kleding, schoenen en andere spullen halen. Of ga naar een tweedehands winkel zoals de: kringloopwinkel, Kringloper en Vincentius . Hier vindt u bijvoorbeeld goedkope tweedehandskleding, maar ook gebruikte meubels, huishoudelijke apparaten, speelgoed en keukenspullen. Bij Terre des Hommes ('t Druppeltje) kunt u terecht voor goedkope tweedehands kinderkleding en speelgoed.

Kapotte spullen kunt u misschien laten maken. U hoeft dan niet iets nieuws te kopen.

Deelboz doorgeefwinkel

Gratis halen en/of brengen van diverse spullen: kleding, accessoires, schoenen e.d. kosten € 0,50 per stuk.

Bezoekadres
Rembrandtstraat 52A
4625 CC Bergen op Zoom
Website
Description is missing
E-mailadres
hetdeelboz@gmail.com

Kringloop Winkel

Bezoekadres
Abraham de Haanstraat 5
4624 HW Bergen op Zoom
Website
www.kringloopbergenopzoom.nl
E-mailadres
info@kringloopbergenopzoom.nl
Telefoonnummer
0164 - 78 56 61

De Kringloper

Bezoekadres
Van Konijnenburgweg 51
4612 PL Bergen op Zoom
Website
www.kringloper.nl/bergen-op-zoom
E-mailadres
info@kringloper.nl
Telefoonnummer
0165 - 52 11 88

Terre des Hommes

Bezoekadres
Lievevrouwestraat 3
4611 JH Bergen op Zoom
Website
www.terredeshommes.nl/bergen-op-zoom
E-mailadres
info@tdh.nl
Telefoonnummer
06 - 41 93 39 60

Vincentius vereniging

Blauwehandstraat 36 Bergen op Zoom, verkoop van:

 • kleding
 • boeken
 • huishoudelijke artikelen

Engelsestraat 25 Bergen op Zoom, verkoop van:

 • meubels
 • bedden
 • witgoed

Website
www.vincentiusboz.nl
E-mailadres
info@vincentiusboz.nl
Telefoonnummer
06 - 53 69 20 93

Kunt u de gemeentebelastingen niet betalen? Bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of onroerendezaakbelasting? De gemeente kan de belasting kwijtschelden. U hoeft dan niet te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen heeft en geen spaargeld. Kijk voor meer informatie of de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

Moet u wel betalen? U kunt dit ook in delen doen. Lukt dit niet? Dan kunt u misschien een andere afspraak maken met de gemeente over de betaling. Dit heet een betalingsregeling. Dit vraag u aan via de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

Lukt het aanvragen u niet zelf, neem dan contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom voor hulp.

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Belastingsamenwerking West-Brabant kwijtschelding of betalingsregeling

Website
www.bwbrabant.nl/kwijtschelding-of-betalingsregeling
Telefoonnummer
076 529 83 00

Op de websites van het Juridisch Loket en Wijzer in geldzaken staat veel informatie over geldzaken bij een scheiding. Juridisch Loket geeft ook gratis advies.

Heeft u samen een kind? Na de scheiding moet u samen met uw ex-partner de kosten voor de zorg en opvoeding blijven betalen. In een ouderschapsplan maakt u hier afspraken over. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u recht op alimentatie maar betaalt uw ex-partner niet? Vraag dan hulp aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

U kunt ook terecht bij het Steunpunt gezin en scheiding van Inwonersondersteuning Bergen op Zoom voor advies en hulp.

Rijksoverheid - ouderschapsplan

Website
www.rijksoverheid.nl/ouderschapsplan

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen - LBIO

Website
www.lbio.nl
Telefoonnummer
010 289 48 90

Juridisch Loket - echtscheiding

Website
www.juridischloket.nl/echtscheiding

Wijzer in geldzaken - uit elkaar gaan

Website
www.wijzeringeldzaken.nl/uit-elkaar-gaan

WijZijn - Steunpunt gezin en scheiding

Elke dinsdag van 13.30 - 14.30 uur is er een spreekuur op de Korenaere, met een Jeugdprofessional en Maatschappelijk werker die mee kunnen denken en advies kunnen geven.

Locatie: Ontmoetingscentrum De Korenaere. Korenmarkt 7, Bergen op Zoom

Daarnaast is het op dinsdag van 15.00 - 16.30 uur mogelijk om op afspraak te komen. Bel voor een afspraak tussen 9.00 - 13.00 uur op het telefoonnummer of stuur een email.

Bezoekadres
Korenmarkt 7
4611 RD Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijntraversegroep.nl/hulp-bij-relatieproblemen/echtscheiding-en-kinderen
E-mailadres
steunpuntgezinenscheiding@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Vraag hulp aan de gemeente. U krijgt dan een schuldhulpverlener. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Schuldbemiddeling. De schuldhulpverlener maakt afspraken met uw schuldeisers. In 1,5 jaar zet u zoveel mogelijk geld opzij om de schulden af te betalen.
 • Schuldsanering. U krijgt een lening van de gemeente om uw schulden af te betalen. U betaalt de gemeente terug in 1,5 jaar.

Kijk voor meer informatie op de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl). Inwonersondersteuning Bergen op Zoom en SchuldHulpMaatje begeleiden mensen met schulden. Neem contact op voor meer informatie.

SchuldHulpMaatje Brabantse Wal

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiƫle zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Website
www.schuldhulpmaatje.nl/bergen-op-zoom
E-mailadres
shm.brabantsewal@gmail.com
Telefoonnummer
06 36 52 50 02

WijZijn - Grip op geldzaken

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl/wat-we-doen/geldzaken-regelgeving
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 299 491

ISD Brabantse Wal - Schulden

Website
www.isdbrabantsewal.nl/schulden
Telefoonnummer
14 - 0164

De Voedselbank deelt voedselpakketten uit aan mensen in nood. Kijk op de website van de Voedselbank voor een uitgiftepunt bij u in de buurt.

Voedselbank Goed Ontmoet

Kijk voor de verschillende vestigingen op de website.

 

Bezoekadres
Website
www.goedontmoet.com
E-mailadres
info@goedontmoet.com
Telefoonnummer
085 21 01 750

Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Komt u er niet uit? Neem contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen u helpen met uw geldzaken en administratie.

Belastingdienst - toeslagen

Website
www.belastingdienst.nl/toeslagen
Telefoonnummer
0800 05 43

Nibud - geldwijzer nabestaanden

Website
www.nibud.nl/geldwijzer-nabestaanden

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering

Website
www.svb.nl/anw

WijZijn - Grip op geldzaken

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl/wat-we-doen/geldzaken-regelgeving
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 299 491

Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget krijgen. Dat is geld voor het volgen van een opleiding. Het STAP-budget vraagt u aan bij UWV. Kijk op de website Rijksoverheid - STAP-budget voor meer informatie.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de gemeente een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Op de website Leeroverzicht.nl staat veel informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Op de website Leeroverzicht.nl staat veel informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.Kijk op de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl) voor meer informatie over de individuele studietoeslag.

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Website
www.leeroverzicht.nl

Doorzaam scholingsvoucher

Website
www.doorzaam.nl/scholingsvouchers

ISD Brabantse Wal - Individuele studietoeslag

Website
www.isdbrabantsewal.nl/toeslag-voor-studie
Telefoonnummer
14 - 0164

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren

Website
www.rijksoverheid.nl/tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren

DUO

Website
www.duo.nl

Vraag om een vergoeding voor rechtsbijstand. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage. Let op: niet iedere advocaat werkt voor klanten die een vergoeding voor rechtsbijstand nodig hebben.

U hoeft de aanvraag niet zelf te doen. Dit doet uw advocaat of bemiddelaar voor u.

Neem contact op met het Juridisch Loket voor meer informatie.

Kunt u ook de eigen bijdrage voor rechtshulp niet betalen? Dan kunt u de gemeente vragen om een bijdrage uit de bijzondere bijstand.

Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op de website van ISD Brabantse Wal.Kijk voor meer informatie over bijzondere bijstand op de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl).

Juridisch Loket

Gratis persoonlijk advies voor iedereen met een laag inkomen.

Website
www.juridischloket.nl
Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

ISD Brabantse Wal - Bijzondere bijstand

Website
ISD Brabantse Wal - Bijzondere bijstand
Telefoonnummer
14 - 0164

Heeft u een laag inkomen en geen spaargeld? Dan kan de gemeente helpen met het betalen van de schoolkosten van uw kind. Dit doet zij samen met stichting Leergeld. Zij helpen met schoolspullen, sport, een laptop, fiets of een verjaardagscadeau. Ouders en verzorgers kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen!

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat - als de financiële situatie van de ouders dat niet toelaat - kinderen meedoen aan sportieve of culturele activiteiten, zodat ieder kind meetelt, zich kan ontplooien en zich kan ontwikkelen.

Postadres
Pastoor Kuijpersstraat 4
Postbus 103
4625 BP Bergen op Zoom
Website
Description is missing
E-mailadres
leergeld.brabantsewal@hotmail.com
Telefoonnummer
0164 - 26 29 12

Vaak kunt u uitstel van betaling aanvragen. Dit doet u bij de organisatie of het bedrijf waar u de schuld heeft. Ook kunt u vragen om een betalingsregeling. U betaalt de schuld dan bijvoorbeeld in kleine delen af. Kijk op de website Zelf je schulden regelen voor tips en informatie.

Vul de test in op Geldfit.nl. Dan krijgt u tips over omgaan met geld in uw situatie.

Kijk op de website van het Juridisch Loket. Zij bieden hulp en informatie. Op de website van Nibud vindt u een stappenplan om grip te krijgen op uw geldzaken. Of download gratis de mobiele app fiKks. Via de app helpt een vrijwillige buddy om uw geldzaken op orde te krijgen. Kijk op de website voor meer informatie.

Of neem contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom of SchuldHulpMaatje. Ze kunnen u helpen met schulden, adminstratie en regelingen.

Zelf je schulden regelen

Website
zelfjeschuldenregelen.nibud.nl

Geldfit - test

Website
www.geldfit.nl/test

Juridisch Loket - schulden

Website
www.juridischloket.nl/schulden-en-incasso

Nibud - Grip op geld

Stappenplan om grip te krijgen op uw geldzaken.

Website
www.nibud.nl/stappenplan-aan-de-slag-met-budgetteren

fiKks

Mobiele app om met hulp van een vrijwillige buddy de geldzaken op orde te krijgen.

Website
www.wijgaanhetfikksen.nl

SchuldHulpMaatje Brabantse Wal

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiƫle zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Website
www.schuldhulpmaatje.nl/bergen-op-zoom
E-mailadres
shm.brabantsewal@gmail.com
Telefoonnummer
06 36 52 50 02

WijZijn - Grip op geldzaken

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl/wat-we-doen/geldzaken-regelgeving
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 299 491

Misschien gaat u meer of minder verdienen of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer.

Geef alle veranderingen door aan uw schuldhulpverlener bij de gemeente. Of via de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl). Het kan invloed hebben op het bedrag dat u moet afbetalen. Lukt dit niet zelf, neem contact op met Inwonersondersteuning.

WijZijn - Grip op geldzaken

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl/wat-we-doen/geldzaken-regelgeving
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 299 491

ISD Brabantse Wal - Wijzigingen doorgeven

Website
www.isdbrabantesewal.nl/inlichtingenplicht
Telefoonnummer
14 - 0164

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder als u de huur niet kunt betalen. Vraag bijvoorbeeld of u later mag betalen of in termijnen. De kans wordt zo kleiner dat uw verhuurder u uit huis zet. Komt u er niet uit met de verhuurder, neem dan contact op met de inwonersondersteuning. Zij bieden hulp bij geldzaken en kunnen u informatie geven over maatschappelijke opvang.

WijZijn - Maatschappelijke opvang

Als het in jouw leven even niet mee zit, dan is het fijn als er iemand is waarmee je jouw zorgen kunt delen. En de steun vindt die je nodig hebt om weer vooruit te komen. Juist op die momenten zijn we er voor jou.

Samen bekijken we wat jij nodig hebt om richting te geven aan je leven of te werken aan jouw herstel. Je kunt langskomen tijdens het spreekuur bij of contact opnemen voor een afspraak. Je hebt hier geen verwijzing voor nodig.

WijZijn er... als je het even niet meer ziet zitten, je je zich zorgen maakt over iemand, je moeite hebt om rond te komen, je iets voor een ander wilt betekenen, je zelfstandig wilt blijven wonen, of gewoon mee wilt doen in de buurt.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl/diensten/maatschappelijke-opvang
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

WijZijn - Grip op geldzaken

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl/wat-we-doen/geldzaken-regelgeving
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 299 491

Misschien komt u in aanmerking voor een Bbz-uitkering. Dit is een bijstandsuitkering die u maximaal 12 maanden ontvangt om uw inkomen aan te vullen. Een Bbz-uitkering is meestal een lening. Houd er dus rekening mee dat u het bedrag moet terugbetalen.

Bent u tussen de 55 jaar en de pensioenleeftijd? En wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u er te weinig mee verdient? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U vraagt de uitkering aan voordat u gestopt bent met uw bedrijf. De IOAZ-uitkering is een werkloosheidsuitkering. Dit betekent dat u bijvoorbeeld moet voldoen aan de sollicitatieplicht.

Lees meer over de Bbz en IOAZ op de website van de Rijksoverheid. U vraagt deze uitkering aan bij de gemeente via ondernemingsregelingen.nl

Rijksoverheid - Bbz

Website
Rijksoverheid - Bbz

ISD Brabantse Wal - Sociaal Ondernemersloket Online

Bezoekadres
Jacob Obrechtslaan 4
4600 AR Bergen op Zoom
Website
www.ondernemersregelingen.nl/isdbrabantsewal
Telefoonnummer
+31 - 06 52 83 53 90

Met deze tips houdt u het overzicht:

 • Maak alle post meteen open.
 • Leg rekeningen en bankafschriften op datum en soort bij soort. Zo weet u wanneer u wat moet betalen.
 • Met websites als het Huishoudboekje of MijnGeldzaken houdt u online uw inkomsten en uitgaven bij. Voor jongeren staat er veel informatie op de website Nibud voor Scholieren.
 • Stop met uitgaven die niet echt nodig zijn.
 • Krijgt u een rekening of een aanmaning? Bel de schuldeiser en vraag of u in delen mag betalen. Lukt dat niet? Vraag dan om uitstel van betaling.

Kijk voor hulp en trainingen in de buurt op de website van Inwonersondersteuning Bergen op Zoom. Of neem contact op met Humanitas. Die hebben ook een speciaal programma voor jongeren.

MijnGeldzaken Huishoudboekje

Website
huishoudboekje.mijngeldzaken.nl

Nibud voor Scholieren

Website
www.scholieren.nibud.nl

Humanitas West-Brabant West

Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

Bezoekadres
Badhuisstraat 18
4703 BH Roosendaal
Website
Description is missing
E-mailadres
wbw@humanitas.nl
Telefoonnummer
0165 - 59 99 36

WijZijn - Grip op geldzaken

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl/wat-we-doen/geldzaken-regelgeving
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 299 491

Het Huishoudboekje*

Website
www.hethuishoudboekje.nl

Kijk op de website Loonwijzer of u genoeg verdient. Ook bij de vakbonden kunt u controleren of u het salaris verdient dat past bij uw werk. Bel bijvoorbeeld de FNV of het CNV of kijk op hun websites. Op de website van Rijksoverheid staat informatie over het minimumloon.

Denkt u dat de hoogte van uw salaris niet klopt en bent u het er niet mee eens? Neem dan contact op met het Juridisch Loket voor advies.

Juridisch Loket

Gratis persoonlijk advies voor iedereen met een laag inkomen.

Website
www.juridischloket.nl
Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

Loonwijzer

Website
www.loonwijzer.nl

FNV - financieel advies

Website
www.fnv.nl - salaris en loon
Telefoonnummer
088 - 368 0 368

Rijksoverheid - minimumloon

Website
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

CNV

Website
www.cnv.nl
E-mailadres
cnvinfo@cnv.nl
Telefoonnummer
030 751 10 01